2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

MIND TO BODY


using the capacity of the mind to reach the power of the body

Coachning
För dig i ledande befattning

Fearless Eight
Tillit, Energi & Hållbarhet

Ledningsgrupper och Team
Dynamik & energi när det är som bäst

Längre processer
Med 4 FP håller vi längre processer för att skapa extra ordinära resultat

Ledarskapsutbildning
Vi håller kortare eller längre utbildningar för att skapa extra ordinära ledare

Lead with passion

 


 

Coaching program
Mind to Body – metoden

Mind to Body är ett sätt för mental träning i syfte att öka personlig framgång och hälsa. Själva Mind to Body metoden är begreppet för de tekniker som används för att förbättra den personliga utvecklingen, så som att; öka självkännedom, förbättra självkänslan, öka självförtroendet, reducera stress och obehagskänslor eller att omvandla negativa mönster till positiva och sunda. Vi tränar kunden att hålla ett större perspektiv för att hålla sig tydlig mentalt, både för sig själv och i relation till andra.

Mind to Body lär kunden bryta beteende mönster som begränsar. Vi jobbar med både det mentala och det fysiska för att optimera och maximera ett hållbart resultat.

Målsättningen med Mind to Body är att man via metoden i större grad skall kunna hjälpa kunder att aktivera och utnyttja sin latenta mentala och fysiska kapacitet till sina önskade nivåer. 

Metoden är värdefull för:

 • Mental och emotionell hälsa.
 • Att må bra fysiskt
 • Kreativ och lärorik företagsamhet
 • Bryta begränsande beteende mönster
 • Att kunna se och nå sina mål
 • Att växa psykiskt och intellektuellt
 • Självkännedom och självinsikt
 • Att kunna maximera sin energinivå
 • Skapa dynamik i relationer, omsätta energi
 • Bli en stark, kreativ och energifull ledare för sig själv och andra
 • Lära sig göra det komplicerade enkelt,

Processen

Programmet är uppdelat på tre delmoment:

Etablera arbetsrelation och arbetsdjup 

Denna del syftar framför allt till att skapa och säkerställa en trygg och effektiv arbetsrelation. Samt att tydliggöra syftet med coachingprogrammet.

Aktivt arbete med Mind to Body metoden 

I denna del arbetar vi aktivt med den coachades problemställning enligt Mind to Body.

Uppföljning 

Uppföljningen syftar till att säkerställa ett varaktigt resultat.

Mellan de individuella coachingmötena arbetar ledaren med mental och fysisk träning som syftar till att optimera kundens självkänsla och energi.

Arbetet inleds med en djup analys av klienten för att synliggöra klientens inre operativsystem.

Verklighetsförankrat

Alla framsteg testas i verkligheten. Utmaningar definieras. Mål sättes och uppnås.


 

The Fearless Eight

Tillit, Energi & Hållbarhet

I åtta veckor följer vi dig eller din grupp genom en resa till att skapa dynamik, energi och hållbarhet. Grunden är att skapa tillit för att därifrån se till att extraordinära resultat utvecklas. Ni har fri tillgång till ledarskap under hela processen, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Detta för att hålla upp momentum och se till att det hela håller ett högt energiflöde. Vi jobbar både mentalt och fysiskt under denna resa.

Uppgifter kopplat till din verklighet, vardag och beteendemönster som kan begränsa dig sätts upp. Vi håller en stark struktur för att kunna uppvisa mätbara resultat.

Denna process är för de som är villiga och redo att ta ett steg till nästa nivå, på alla plan i livet.

Vänligen kontakta Bella på bella@mindtobody.se för offert


 

Passionerat Team – utan begränsning

Att tillhöra ett team där det finns energi, dynamik och nyfikenhet skapar tillit och självklar leverans. Med mindre ansträngning och enklare samarbete lär vi teamet att se och ta vara på varandras potential. Att lära sig frågeteknik som berör och skapar resultat, ett växande i varje samtal. Feedback tekniker som skapar kraft. Ett genuint intresse att skapa och en framåtanda där energin aldrig tar slut.

Ni lär er läsa kroppsspråk, se och känna skillnad på en människa som är mottaglig eller inte.

Att inspirera varandra att hålla perspektivet öppet, energi flödande och lekfullhet närvarande så lyfter ni varandra till nya nivåer både på arbetet och i livet.

Härifrån skapas passionerade, motiverade människor som tillhör ett team som uppnår extraordinära resultat.

Vill ni veta mer hur vi kan skapa detta för er?

Kontakta bella@mindtobody.se eller +46 735 13 13 50


 

Mind to body´s ledarskapsutbildning

Utbildningen är för dig som vill lära dig mer om dig själv och om hur du kan leda människor att
uppnå extraordinära resultat i livet.

Genom Mind to bodys tekniker lär du dig skapa ett enklare och mer energi fyllt liv.

Under utbildningen arbetar du med att byta ut de beteendemönster som inte längre gynnar dig. Du lär dig också kunna leda andra till att leva sin fulla potential. En viktig del i utbildningen är att på ett enkelt sätt integrera tekniker och former i vardagen, där omgivningen också får känna den positiva effekten av processens gång.

Du lär dig själv att kunna leda andra att använda sin energi på ett konstruktivt sätt för att uppnå en ökad livskvalitet, självförtroende och självkänsla på alla plan i livet. Genom vår unika blandning mellan det mentala och fysiska kommer du och andra uppleva ett friare liv med mer självklarhet. Därifrån blir du en oemotståndlig ledare full av energi. Genom din naturliga tydlighet blir du enkel och självklar att följa.

Vi skapar förutsättningar för dig att bli en passionerad ledare

Du får en gedigen grund att stå på, så att du kan känna dig redo att börja leda utifrån dig själv. Inga fasader, utan du är professionell på alla plan i livet. Oavsett vem du väljer att leda är detta en unik sammansättning som skapar extraordinära resultat på alla plan i livet.

Är den här utbildningen för dig?

Vi har ett krav för denna utbildning, att du har viljan av att lära. Att vara öppen för mängder med energi och våga prova nya sätt att se och göra i situationer i livet.

Din närvaro är en tillgång för gruppen och du ges utrymme att arbeta efter egna förmågor och växa i din egen takt. Vi är ditt stöd under hela utbildningen och tillsammans håller vi en gemensam, stark grund av tillit, ödmjukhet och öppenhet.

Kursinnehåll

 • Att bli unik som ledare
 • Syfte, mål och vision
 • Mind-to-body tekniker ®
 • Mindfulness, meditation, yoga tekniker för ledare
 • Att integrera Mind to body i sin vardag
 • Hur vet man någons potential?
 • Att läsa kroppsspråk
 • Att bygga mod, stabilitet och självklarhet som ledare
 • Pedagogik och psykologi – att jobba och kommunicera med grupper
 • Ökad kroppsmedvetenhet
 • Röstens kraft
 • Retorik – att tala inför en grupp
 • Att våga inspirera människor på riktigt – utan begränsning

Vad är nästa steg?
Om du är intresserad, så mailar du bella@mindtobody.se och ni bokar ett möte/telmöte så vi får höra mer om dig. Detta tar ca 15 min.

4 moduler + uppföljning

2 dagar per modul 8.00-21.00

Pris
85 000 kr + moms

 


 

Lead with passion

Using the capacity of the mind to
use the power of the
body

 

Using specific techniques and practices you will not only learn, but also experience the art of leading.

There are basically three keys to focus on in order to accomplish this in the most simplistic way possible:
1) Energy 2) Fear 3) Courage

.   Constant Energy attracts attention and draws people

.   Fear keeps us awake and conscious of the present moment.

.   Courage to live as one leads, with no exception, and expect the same of others as of oneself.

These keys will provide you with the tools to become a remarkable leader with passion in all aspects of your life.  Trust becomes both natural and obvious.

Benefits for you as a leader

You will live a life with energy aimed in the direction of your choice.  The larger picture becomes easier to grasp and provides a means for making quicker decisions no matter how complicated or simplistic they may be.  Stronger self-esteem and confidence enables you to lead and live more effortlessly and with great passion.

Benefits for people being lead by you

Following a leader with energy makes things clear and effortless.

A leader who dares to feel fear and uses it, becomes more honest and has a strong sense of truth. That person will have the courage to stand behind what he or she believes in, despite the discomfort which may be involved.  In other words, you can trust that leader.

Mind to Body always takes the entire picture of the individual into account.

Career, family, friends, hobbies, and you are the focus. By creating a strong foundation, leading and decision-making become effortless and natural.

In all our teachings and techniques we use both the Mind and Body to create.

The leader’s potential lies within the ability to focus. Through practices we reveal the habits and patterns limiting every leader, leading to the experience of feeling full potential in both the mind and body.

This opportunity provides not only specific techniques for the individual, but also inspires it to be accomplished with remarkable passion.

The content

Unique as a leader
Your Why
Mind-to-body techniques ®
Mindfulness, meditation and yoga, designed for a leader
Embrace reality with change
How to know and recognize an individual’s potential
Body language
Create a sustainable and confident leader
Communication with energy, fear and courage
Increase body awareness
The power of the voice
Inspire through passion

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Bella Magnusson
bella@mindtobody.se
Tel: 08-655 00 75 , 0735-13 13 50

Carina Bräck
carina@mindtobody.se
Tel: 0702-72 37 79

Lars Jacobi
Tel: 0708-55 00 90